Beveiliging Radioactieve Stoffen

Spit Security heeft ervaring op verschillende terreinen. Hieronder zijn een aantal specifieke diensten en producten benoemd voor de beveiliging van radioactieve stoffen en materialen.

Security van Radioactieve Stoffen

Beveiliging Radioactieve Stoffen

Vele instellingen in Nederland werken met radioactieve stoffen. In de Uitvoeringsregeling stralingsbescherming van de ANVS zijn ook eisen aan de beveiliging van die stoffen (en apparaten) opgenomen. Daarvoor moet o.a. een Beveiligingsplan Radioactieve Stoffen worden opgesteld. Graag stellen wij uw beveiligingsplan op.

Werkt u met categorie 1-, 2- of 3-stoffen?
Bent u klaar voor een inspectie?
Heeft u de juiste beveiligingsmaatregelen getroffen?

Graag ondersteunen wij u of nemen taken van u over om aan het Besluit stralingsbescherming te kunnen voldoen.

De volgende werkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren:

  •   Opstellen van een Beveiligingsplan
  •   Opstellen en afstemmen van beveiligingsmaatregelen
  •   3, 5 of 10 minuten vertraging waarborgen
  • Realiseren van een positief beveiligingsrendement
  •   Taken en bevoegdheden beschrijven
  •   Procedures opstellen (o.a. voor reactie op incidenten)
  •   Afspraken maken met de politie of met een particuliere beveiligingsdienst
  •   Opstellen van een evaluatieprogramma
  •   Jaarlijks de beveiliging evalueren en het beveiligingsplan aanpassen

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk aan de gestelde regelgeving te voldoen.

Bel of stuur een contactverzoek voor een offerte of een prijsindicatie.

Bel: 064 010 5355 – Contactverzoek

Deel deze pagina met anderen, thanks!