ISPS Code

ISPS – ABDO – BREEAM Spit Security heeft ervaring op verschillende terreinen. Hieronder zijn een aantal specifieke diensten en producten benoemd voor het beveiligen van havens en kades volgens de ISPS Code van de IMO.

Industrie 2 -min

ISPS Code van de IMO

Internationale regels voor de beveiliging van zeehavens zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code. De beveiligingsmaatregelen uit deze code zijn overgenomen in de Europese verordening 725/2004. De ISPS Code geldt voor:

 • Vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes
 • Passagiersschepen die varen op internationale zeeroutes
 • Mobiele boorplatforms
 • Terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren

PSO, SSO en PFSO in de ISPS

De Port Security Officer (PSO) is eindverantwoordelijk voor de beveiliging van een haven. De Ship Security Officers (SSO) zijn verantwoordelijk voor de beveiliging aan boord van schepen. Voor de beveiliging van een terminal is de Port Facility Security Officer (PFSO) verantwoordelijk.

Op een terminal dient de PFSO de beveiliging te organiseren en eenmaal per kwartaal een eenvoudige oefening (drill) te houden, en eenmaal per jaar een uitgebreide oefening met externen: een ‘exercise’.

Havenbeveiliging met ISPS als een proces

Om te voldoen aan de ISPS moet u een Port Facility Security Plan (PFSP) opstellen, fysieke maatregelen treffen, geregeld oefenen, trainen, leren van incidenten en om de vijf jaar een inspectie goed doorstaan.

Daarom is het European Handbook of Maritime Security Exercises and Drills ontwikkeld. Ook is er een Handbook Port security awareness van het Antwerpse Havenbedrijf dat kan worden  gebruikt voor de verplichte periodieke opfriscursussen voor niet-beveiligingspersoneel dat op de terminal werkzaam is.

ISPS Quick Scan

Met onze ISPS Quick Scan controleert u of de belangrijkste zaken rondom de ISPS code op orde zijn. Ook kunt u via het Scan-formulier vragen stellen of een persoonlijk gesprek aanvragen.   

Wij gaan uiterst discreet om met uw gegevens en behandelen deze communicatie zeer vertrouwelijk.

Enige basiskennis van de ISPS code is nodig om de Quick Scan te kunnen beantwoorden.

Wij kunnen u ontzorgen met de volgende diensten:

 • ISPS Quick Scan
 • Risicoanalyse opstellen
 • De juiste maatregelen selecteren
 • Port Facility Security Plan (PFSP) opstellen
 • Personeel trainen
 • Drills en exercises houden
 • Als PFSO optreden (deeltijd)

Graag waarborgen wij dat u aan de ISPS Code en de Nederlandse regelgeving voldoet.

Bel: 064 010 5355 Contactverzoek

Deel deze pagina met anderen, thanks!