Food Defense volgens BRC en IFS

Food Security

Beveiliging in de voedselverwerkende industrie

Beveiliging is een steeds belangrijker onderdeel van voedselveiligheid. Met Food Defense wordt de beveiliging bedoeld om opzettelijke besmetting van voedsel te voorkomen. Daarom is dit een verplicht onderdeel van een food safety programma. In de BRC- en IFS-normen voor voedselveiligheid zijn eisen voor Food Defense opgenomen.

Graag ondersteun ik u bij:

  • Risicoanalyse op besmetting van voedsel als gevolg van kwaadwillend handelen
  • Preventieve maatregelen, met name op het gebied van toegangsbeheersing en observatie
  • Organisatie van de beveiliging – strategie en maatregelenselectie
  • Bewustwording en kennis bij personeel over Food Defense
  • Quick-scans voor food defense, security en BCM
  • Begeleiding van implementatie
  • Security manager (interim)

Spit Security uw beveiligingsadviseur voor voedselveiligheid.

Deel deze pagina met anderen, thanks!