Advies en ondersteuning

Onafhankelijk Beveiligingsadvies

Onafhankelijk beveiligingsadvies en ondersteuning; graag helpen wij u bij het organiseren van uw beveiliging. Om een beeld te schetsen van onze ervaring en deskundigheid zijn hierna een aantal markante producten en diensten benoemd. U kunt ons natuurlijk ook met een unieke vraag benaderen. De meeste adviestrajecten zijn uiteindelijk maatwerk.

De volgende producten en diensten kunnen wij op korte termijn en tegen zeer gunstige tarieven aanbieden.

Onafhankelijk advies en ondersteuning

Graag ondersteunen wij u bij het inrichten en onderhouden van uw Security Management Systeem volgens de Security Management Systeem Norm 2017.

Wij zijn de initiatiefnemer van deze managementnorm – een kwaliteitsnorm voor beveiligen – die in oktober 2016 is gepubliceerd en in 2017 verbeterd. Hiermee kunt u de integrale beveiliging van uw organisatie volgens een breed gedragen norm structureren, verbeteren en beoordelen.

De SMS Norm 2017 is volgens de High Level Structure (HLS) van ISO opgebouwd. De ‘look and feel’ zal menig manager daarom bekend voorkomen. Ook biedt de norm de mogelijkheid om de kwaliteit van de beveiliging aan derden aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld via een externe audit. Ook is het mogelijk de beveiliging volgens deze norm te laten certificeren.

Graag ondersteunen wij u bij het implementeren van deze managementnorm voor beveiliging.

beveiligingsadvies met SMS Norm 2017 voor beveiliging

In januari 2017 is van deze norm ook een Engelstalige versie gepubliceerd: de Universal Security Management Systems Standard 2017 (ook wel USMS Standard 2017).

Security Scan

Op basis van meer dan 30 jaar ervaring analyseren wij de beveiliging van uw organisatie. Dit doen we aan de hand van een kader dat we eerst samen overeenkomen. Dat kan de Security Management Systeem Norm 2017 zijn, maar ook andere kaders zijn natuurlijk mogelijk. Bijvoorbeeld: BREEAM HEA 11 Veiligheid, de BORG- / VRKI-regeling, TAPA, ABDO, ISO 27000, ISO 28000 of TIA-942 voor Data Centers.

Het scanrapport bevat een schets van de organisatie, het beveiligingsconcept en de relevante risicosituaties, een overzicht van de pregnantste kwetsbaarheden en tekortkomingen,  geprioriteerd op risico, aanbevelingen  voor het mitigeren van kwetsbaarheden en het realiseren van ‘quick wins’ en een bijlage met het referentiekader en in welke mate daaraan wordt voldaan. 
Waar nodig zullen wij ons onafhankelijk beveiligingsadvies toelichten en verdiepen. 

Verklaring van toepasselijkheid, beleidsplan, PIP etc.

Volgens de Security Management Systeem Norm 2017 dienen verschillende activiteiten te worden uitgevoerd en vastgelegd. Graag ondersteunen wij u bij het uitvoeren van die activiteiten. Na het samen opstellen van een Implementatieplan kunnen we een Security Beleidsplan opstellen en de Verklaring van Toepasselijkheid vaststellen. Na een Periodiek Inspectieplan (PIP) en een Security Baseline kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van een Risicoanalyse en een Beveiligingsplan per locatie.

Beveiligingsplan

In het beveiligingsplan beschrijven wij naast een risicoprofiel alle beveiligingsmaatregelen (organisatorisch, procedureel, personeel, bouwkundig, elektronisch, respons en interventie). Deze maken we via overzichten en plattegronden inzichtelijk. Vanzelfsprekend streven wij een positief beveiligingsrendement na, met tijdige respons en interventie. Graag stellen wij uw beveiligingsplan op volgens de indeling van ABDO, ISPS, ANVS, DHM (De Haagse Methodiek) of vergelijkbaar.

Risicoanalyse

In de risicoanalyse brengen wij de te beschermen belangen van de organisatie, de reële dreigingen en de eventuele kwetsbaarheden in de beveiliging in een risicoweging samen. Met aansprekende scenario’s worden de risico’s helder en geloofwaardig weergegeven. Eventuele (beleids)voorstellen ter verbetering van het risicomanagement zullen we beknopt onderbouwen. 

Deze gedetailleerde analyse van de belangen, dreigingen en kwetsbaarheden kunnen wij vertalen naar concrete aanbevelingen voor mitigerende maatregelen, eventueel aangevuld met een kosten-baten analyse.

(Interim) Security Management

Graag ondersteunen wij u bij het opzetten, invoeren en/of managen van de beveiliging. Dit doem wij liefst door het inrichten van een volwaardig Security Management Systeem. Ook kunnen wij een bestaand beveiligingsadvies voor u uitwerken. Dit kunnen wij projectmatig aanpakken, in korte trajecten of gespreid in de tijd met een beperkte inzet per week. 

Begeleiding van Security aanbestedingen

Ook kunnen wij u ondersteunen bij het aanbesteden van beveiliging. Daarbij kunnen wij (EU) aanbestedings- en uitvraag-documenten opstellen, functionele beschrijvingen en  bestekken maken en nota’s van inlichtingen beoordelen. Ook kunnen wij u helpen bij het wegen van offertes en het leiden van informatiebijeenkomsten en selectieprocessen.

 

Bel of stuur een contactverzoek voor een afspraak.

Bel: 064 010 5355       Contactverzoek

Deel deze pagina met anderen, thanks!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.